Předání daru Sociálním službám Uherský Brod

12.6.2017

Při oslavách Dne Země v areálu naší společnosti jsme na dobrovolném vstupném a sběru starých elektrospotřebičů získali přes 17 tisíc Kč. Částku jsme zaokrouhlili na pěkných 20 tis. a 5. června jsme ji předali ředitelce Sociálních služeb Uherský Brod, paní Ing. Marii Vaškovicové. Dar bude sloužit na zajištění canisterapie pro klienty denního stacionáře pro osoby s tělesným a mentálním postižením a pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Větrník na návštěvu Laser game ve Zlíně.

Při předání daru jsme měli možnost nahlédnout do prostor denního stacionáře a ocenili jsme neúnavné úsilí paní ředitelky o vylepšení služeb našich postižených spoluobčanů, ale i obětavou práci pečovatelek. Život postižených lidí a příbuzných, kteří o ně pečují, není jednoduchý a hřeje nás u srdce, že jsme jim aspoň malou špetkou mohli zpříjemnit život.

Tímto chceme poděkovat všem návštěvníkům akce, kteří na dar Sociálním službám přispěli.

Soňa Zigová, RPG Recycling

 

DEN ZEMĚ V UHERSKÉM BRODĚ