MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

Všeobecný popis výrobků

  • Městský mobiliář je určen především do městské zástavby a do obcí. Výrobky jsou vyrobeny z recyklované pryže, jsou zdravotně nezávadné a plně recyklovatelné. Jsou určeny například jako tlumící prvky v zónách pro parkování, chránící části automobilů před poškozením.
  • Velmi vhodné jsou při použití na silnicích jako zpomalovací úseky rezidenčních čtvrtí, kde právě svou nízkou hlučností při přejezdu automobilů jsou vhodnější alternativou než výrobky kovové. Dále jsou používány pro oddělení cyklostezek od rychlých pruhů na silnicích, jako dočasné označení kruhových objezdů, oddělení pruhů, atd. Výhodou je jejich snadná montáž a demontáž, takže jsou lehce přemístitelné.
  • V neposlední řadě slouží také jako dekorativní prvky (oddělující, ohraničující nebo okrasné) v rekreačních a oddychových zónách měst a obcí.
  • Všechny tyto výrobky se uchycují jednoduchou kotvou nebo šrouby k pevnému betonovému,   asfaltovému podkladu.

Nabídka

  • Ozdobné prvky
  • Vymezovací prvky
  • Sloupky
  • Bezpečnostní prvky

Vymezovací prvek Ozdobný prvek
Vymezovací prvky Ozdobný prvek

Připojené soubory