OSTATNÍ

Nabídka

  • Produkty pro agrosegment

    Speciálně tvrzené pryžové výrobky pro použití ve stájích a výbězích. Izolují vlhkost, poskytují měkké podloží pro zvířata a zároveň vydrží nadměrnou zátěž, kterou vyvíjí zvířata svými kopyty.

  • Výrobky pro střelnice

    Desky za terče, kompletní obložení střelnic – stěny, stropy, podlahy, desky zabraňující odrazům střel, vyměnitelné desky za terče aj.

  • Protihlukové stěny

    Pryžové komponenty s vysokým stupněm pohltivosti (až 14 dB) a velmi dobrým parametrem neprůzvučnosti (až 43 dB). Tyto komponenty je možné montovat jak na betonové monolitické konstrukce, tak na ocelové prvky. Stěny lze vyrobit také jako oboustranně pohltivé, což je poměrně zajímavá technologie, které nelze dosáhnout konvenčními prvky jako je porobeton, dřevo nebo hliníkové sendviče. Pryžové komponenty barevně upravujeme a mohou tak být i designovým doplňkem.

 

Připojené soubory