PRŮMYSL

Všeobecný popis vlastností

  • široké použití jako univerzální tlumící, protihlukové a antivibrační desky v průmyslu
  • potlačují vibrace v železniční, tramvajové a silniční dopravě
  • podkladové, dilatační, dělící a protiskluzové desky
  • izolace budov, vozovek, pilířů a nosníků, uložení průmyslových strojů
  • podlahy u strojů a zařízení – náhrada za paletové rošty
  • svými vlastnostmi výrazně zvyšují odolnost stavebních konstrukcí vůči namáhání a otřesům

Nabídka

  • Podštěrkové desky
  • Tlumící desky
  • Podkladové desky

Průmysl2 Průmysl4

Průmysl Průmysl3

Připojené soubory