Prioritou byla společnost Gelpo a její výrobky z recyklované pryže.  Prezentace byla zaměřena především na pryžové poklopy, antivibrační desky pro dopravu a bokovnice. Pozadu nezůstalo ani ASSCO se svými zásypy či RPG Recycling se svým drtěmi z pneumatik a gumoasfaltem.

Návštěvnost byla hojná. Kromě široké veřejnosti, nás navštívili i starostové z různých obcí, odborní pracovníci z technických služeb a mnoho jiných.

Veletrh byl zajímavý i pro nás. Dozvěděli jsme se spousty zajímavých informací, viděli praktické ukázky a hlavně jsme se vyzkoušeli první větší odbornou prezentaci.