Gelpo, s.r.o. se společně s STAVBY VANTO, s. r. o. podílela na modernizaci koupaliště ve Vlčnově. Rekonstrukce spočívala v úpravě stávajícího bazénu, nové bazénové technologie a navržení nového provozního zázemí v drobných stavebních objektech (zázemí plavčíka, bezbariérová šatna se sprchou, převlékárna, toalety žen a mužů, kiosek, technické zázemí bazénové technologie, sklad a několik podzemních staveb.

Proběhla celková úprava areálu, cesty, osvětlení, osazení stromovou zelení a doplnění herními a relaxačními prvky.

Firma Gelpo, s.r.o. dodala pryžovou podlahu, která lemuje okolí bazénu. Jednalo se o 485 m2 v barvě bílé a modré.

​​​​​​​