V dubnu 2019 se uskutečnila realizace dálničního odpočívadla u Kurovic na Zlínsku.

Zadavatelem byla firma Alitron-OSP