Pro firmu Gelpo byl rok 2019 rokem přelomovým - konečně naplnilo očekávání a překonalo pomyslnou hranici zvratu na 3 000 tun přepracovaného materiálu. Celkově se ve firmě Gelpo v roce 2019 přepracovalo 3 360 tun, což umožnilo realizovat nové investiční podněty a firma mohla koupit nový stroj na dělení materiálu - tzv. štípačkou a v podstatě připravit šestý velký lis jako další kapacitu pro následující roky. 

Gelpo si žádá s ohledem na konkurenci modernizaci, kterou chceme řešit i pomocí dotačních titulů, takže jsme podali několik výzev a již jednu "Průmyslu 4.0., jsme získali v ceně projektu 22 mil Kč na 2020-2021. To nás významně posune a může přinést další objemy zpracovaného materiálu, zejména granulátu. Abychom na plány a cíle navázali, tak jsme pro rok 2020 připravili plán, dle kterého chceme přepracovat 3 700 tun materiálu.

Slovy pana ředitele Hartmana patří velké díky všem lidem za spolupráci, práci a přístup.