17-18.4.2024 se konala ve Zlíně odborná konference PLASTKO 2024, která se konala na půdě Univerzity Tomáše Bati. Konference se zaměřovala na udržitelnou budoucnost ve světě polymerů.

Program byl nabitý zajímavými přednáškami, a proto jsme i my se této konference zúčastnili abychom si poslechli co nás v EU čeká v následujících letech a jak se firmy musí přizpůsobit novým trendům.

Více než 100 odborníků z oblasti materiálového inženýrství, polymerů, chemie, fyziky, nanotechnologií a dalších oblastí, téměř 30 řečníků ve dvou dnech plných přednášek, diskuzí a pracovních skupin.

I když by se mohlo zdát, že konference nemá s pryžovým průmyslem, ve kterém naše firma působí, nic společného, není tomu tak. Konference byla plná informací týkajících se ekologické transformace v následujících letech. A protože elastomery patří do kategorie polymerů a naše činnost – materiálová recyklace - je velmi blízká udržitelnému rozvoji, je potřeba vnímat a chápat, kam trh bude směřovat v rámci třídění, recyklace a udržitelnosti.

Pro recyklační pryžový průmysl je potřeba vypíchnout zejména tyto oblasti, jež mohou mít ve větší nebo menší míře vliv na procesy recyklace pneumatik, pryží a jejich transformace do výrobků z druhotných surovin:

  1. ESG strategie firem

Globální politické dohody jsou implementovány v EU v rámci balíčku Green Deal. Povinnost vydávat zprávu o udržitelnosti (ESRS) od finančního roku 2025 na základě plnění 2 ze 3 podmínek:

  • Bilanční suma: 25 000 000 eur
  • Čistý obrat: 50 000 000 eur
  • Průměrný počet zaměstnanců během účetního období: 250

ESG reporty, neboli reporty o udržitelnosti se tak stanou nedílnou součástí každé z firem a i přesto, že firmy nebudou mít povinnost reportů z hlediska legislativních podmínek (viz výše splnění 2 ze 3), dostanou se tyto povinnosti k malým a středním podnikům prostřednictvím velkých odběratelů a dodavatelů, jež budou ve svém hodnotovém řetězci sbírat „body“ pro své reporty udržitelnosti. 

  1. Chemická recyklace

Je dynamicky rozvíjející se metoda materiálové recyklace. Hlavním motorem jejího rozšiřování je právě nutnost splnění cílů v environmentální oblasti daných legislativou EU (dekarbonizace, snižování uhlíkové stopy). Značnými změnami prochází díky tomu i celý recyklační průmysl v souvislosti s plánovaným zvyšováním podílu recyklace plastových odpadů až na 55 % v roce 2040. Mimo jiné i požadavky na využívání recyklovaného materiálu v potravinářských aplikacích, a to až v množství 30 % i pro jiné plasty než PET. 

Je otázkou, zda tyto cíle je možné docílit pomocí klasického mechanického třídění?

  1. Metody laserové spektroskopie pro kvantifikaci těžkých kovů

LIBS – spektroskopie laserem buzeného plazmatu, která umožňuje rychlou kvalitativní a kvantitativní prvkovou analýzu a díky jednoduchosti může být využita v online i off-line provozu. LIBS lze využít jako indikátor nebezpečných prvků (olovo, kadmium, chrom nebo rtuť).

Pro recyklační průmysl a práci s různými vstupnímu surovinami a pro snadnou a rychlou identifikaci těžkých kovů je tento způsob velmi jednoduchý a hlavně rychlý. 

  1. Operační program Životní prostředí 2021-2027

Podpora přechodu z odpadového na oběhové hospodářství – tedy spolufinancování aktivit vedoucích ke zlepšení uplatňování hierarchie nakládání s odpady, a to prostřednictvím investic do prevence vzniku, znovupoužití výrobků a využívání odpadů. V oblasti materiálového využití odpadů je podporována výstavba a modernizace sběrných dvorů, podpora třídících a dotřiďovacích systémů, výstavba a modernizace zařízení pro materiálové použití odpadů, výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů, pro chemickou recyklaci (jen s materiálovou koncovkou). 

Cílem podpory je dosáhnout intenzivního přechodu odpadového hospodářství na principy oběhového hospodářství. Co si pod tím představit? Závazné cíle pro recyklaci komunálních odpadů, omezení skládkování, nové povinnosti v třídění komunálních odpadů, cíle pro recyklaci obalových odpadů, cíle pro třízení jednorázových plastových výrobků apod. Vše tak, aby byla dodržena evropská hierarchie nakládání s odpady.

Podrobnější informace k jednotlivým přednáškám na konferenci PLASTKO 2024 jsou ke stažení zde: PLASTKO 2024 (utb.cz)