Vyhledávání na webu

Projekt: Realizace FVE ve společnosti GELPO s.r.o.

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003404

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Společnost GELPO s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003404 „Realizace FVE ve společnosti GELPO s.r.o.“.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti dotčených podnikatelských budov. Záměrem je realizace opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů na střechy budov.


Na projekt je poskytována finanční podpora od EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.