Vyhledávání na webu

Projekt „Rozšíření vývojového oddělení GELPO“ je spolufinancován Evropskou unií

Název operačního programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Program podpory
: POTENCIÁL - VI. VÝZVA
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019429
Datum zahájení projektu: 6. 12. 2019
Datum ukončení projektu: 6. 12. 2022

Popis projektu: Cílem projektu je rozšíření vývojového oddělení společnosti GELPO s.r.o. spočívající v pořízení strojů a zařízení nezbytných pro zajištění aktivit tohoto vývojového oddělení, zaměřeného na průmyslový výzkum, vývoj a inovace výrobků.