Vyhledávání na webu

Projekt „Rozšíření vývojového oddělení GELPO“ je spolufinancován Evropskou unií

Název operačního programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Program podpory: POTENCIÁL - VI. VÝZVA
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019429
Datum zahájení projektu: 6. 12. 2019
Datum ukončení projektu: 6. 12. 2022

Popis projektu: Cílem projektu je rozšíření vývojového oddělení společnosti GELPO s.r.o. spočívající v pořízení strojů a zařízení nezbytných pro zajištění aktivit tohoto vývojového oddělení, zaměřeného na průmyslový výzkum, vývoj a inovace výrobků.

Naše společnost od 6. 12. 2022 nabízí možnost provádění laboratorního měření na strojích, které byly pořízeny v rámci tohoto projektu, spolufinancovaného Evropskou unií. Nově zbudovaná laboratoř disponuje následujícími stroji, na kterých nabízíme volné kapacity měření:

 • analytická váha 2500x1500mm, váživost 600kg
 • sestava pro přesné měření hmotnosti a hustoty
 • sestava pro měření fyzikálních vlastností (rozměr, tvrdost, vlhkost)
 • trhací stroj
 • sestava pro charakterizaci trvalé deformace v tahu a tlaku
 • manuální vysekávací stroj
 • vytvrzovací zařízení – zkušební lis
 • sestava pro stanovení oděruvzdornosti


Na těchto zařízeních je možno za tržních podmínek provádět zkoušky:

 • měření trvalé deformace v tlaku a tahu
 • měření pevnosti v tahu
 • zkoušky na oděruvzdornost
 • měření základních fyzikálních vlastností

Pro bližší informace a cenovou nabídku prosím kontaktujete obchod@gelpo.cz