Proč lepší? Důvodů najdeme hned několik. Oproti stávajícím betonovým mají pryžovo-litinové kanály skvělé antivibrační a protihlukové vlastnosti, čímž se snižuje hluk při přejezdu vozidel a významně se prodlužuje životnost podloží kanálu.

Životnost pryžovo-litinového kanálu je mnohonásobně vyšší než u klasického betonového, a to zejména díky skvělým vlastnostem pryže, která nárazy způsobené dopravou absorbuje. Díky tomu nedochází k vydrolení spojů, kanál se nepropadá a netvoří se výtluky jako u běžných kanálů. Využitelný je pro všechny typy vozovek a má únosnost 40 tun (atestováno dle ČSN EN 124,2, norma D400).


K instalaci kanálu není potřeba žádných zvláštních nástrojů či mechaniky, výměna probíhá zcela stejným způsobem jako u klasických kanálů.

Bezesporu velkým přínosem je ekologické řešení tohoto kanálu. Kanalizační poklop je vyroben z recyklovaných pryžových materiálů, což má pozitivní dopad na životní prostředí. Vdechneme život nepotřebnému pryžovému odpadu, aby našel na trhu své nové uplatnění.