Vyhledávání na webu

„Výzkum a vývoj nové generace dešťových kanalizačních vpustí“ je spolufinancován Evropskou unií.

Název operačního programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Program podpory: APLIKACE - VII. VÝZVA

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019678

Datum zahájení projektu: 20. 12. 2019

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2022

Popis projektu: Projekt se zaměřuje na využití recyklované pryže pro vývoj zcela nového produktu - litino-pryžová dešťová kanalizační vtoková vpusť. Cílem projektu je vývoj prototypu litino-pryžové kanalizační vtokové vpusti pro silniční plochy pro zatížení D400. Projekt je realizován v účinné spolupráci, hlavní žadatel - společnost GELPO s.r.o., partner - výzkumná organizace VUT v Brně