Společnost GELPO s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_241/0018642 „Zavedení prvků Průmyslu 4.0 ve společnosti GELPO s.r.o.

Předmětem projektu je uskutečnit zásadní krok v procesu digitální transformace žadatele a posunout se směrem k moderní bezpapírové výrobě (bezpapírový management), spolu s nahrazením lidského faktoru automatickými (autonomními) robotizovanými systémy.


Na operaci je poskytována finanční podpora EU.​​​​​​​​​​​​​​
Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM - RPIC, spol. s.r.o.